In a Box

“Life goes in circles
Around and around
Circulating
I sometimes wonder

What’s movin’ underground
I’m escaping
I found a way to break through this cellophane bag
‘Cause I know what’s goin’ on
In my mind

I’m a livin’ in a box
I’m a livin’ in a cardboard box”

Wat kun je doen met een kartonnen doos?
Verberg je je er in… of kom je er uit tevoorschijn?
Het leven gaat in cirkels en is daarmee, net als een kartonnen doos, vergankelijk.
De doos heeft een einde, net als datgene wat er in zat…
…maar met dat einde start een nieuw begin, net als datgene wat er uit kwam.

Achter elke foto bevindt zich een diepere laag, een verhaal…
Dat verhaal is niet altijd duidelijk voor de kijker en soms zelfs niet voor de fotograaf.
Zoek naar het beeld, het idee, de diepliggende betekenis van de foto…
…of geef er zelf betekenis aan!

Dat is wat deze serie los moet maken.